Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer.

Naturligvis i overensstemmelse med den stadigt mere omfattende lovgivning på området. Bestyrelsen er valgt af andelshaverne og agerer derfor på deres vegne.

Jørn Lavtsen
Formand
Søbakken 2 4930 Maribo
Birger Mikkelsen
Næstformand
Højstedgårdsvænget 33, 4872 Idestrup
Flemming Møller Jensen
Kasserer
Refshalevej 29 4930 Maribo
Finn Andersen
Sekretær
Gl. Kongevej 96, 1.th 1850 Frederiksberg C
Tom Ahlqvist
Bestyrelsesmedlem
Cypresvej 18 4873 Væggerløse
Peter Hansen
1. suppleant
Humlevænget 37 4873 Væggerløse
Leif Andersen
2. suppleant
Guldborgvej 330 4862 Guldborg
BESTYRELSES-LOGIN
Bestyrelsens Intranet