Personale

Vandværksleder
Anne-Mette Lysgaard

Ansat siden 1. august 2015. 

Har det overordnede ansvar for vandværkets drift og strategiske udvikling samt ansvar for den daglige ledelse af vandværkets tekniske personale.

Ansvarlig for bl.a. kommunikation med bestyrelsen, administration, regnskab og budgetter, afregninger, aflæsninger og kundehenvendelser.

Uddannet diplomleder. Tidligere arbejdet som administrations- og økonomichef i Dansk Aktionærforening. 

 

Vandværkstekniker
Claus Clausen 

Ansat siden december 1999 – september 2013 som driftsleder, og siden 2014 som tekniker på senior ordning.

Sørger sammen med Carsten for den tekniske drift.

Tidligere arbejdet som teknonom og VVS overmontør.
 

Vandværkstekniker
Carsten Nielsen

Ansat siden december 1999.

Sørger sammen med Claus for den tekniske drift af vandværket, udskiftning af målere, pasning af grønne områder, boringer, ledningsnet og andet forefaldende arbejde.

Uddannet maskinarbejder og vindmøllemontør. Tidligere arbejdet som vindmøllemontør, smed og maskinarbejder.