Periodelukning

Når du skal lukke af for vandet
Tee nøgleDu skal helst ikke bruge ventilerne i målerbrønden til at lukke af for vandet, når du lukker sommerhuset efter sæsonen. Du kan ikke forvente, at den lukker helt tæt. Hanerne i målerbrønden er primært serviceventiler.

Brug i stedet jordstophanen, der er placeret umiddelbart før vandmåleren. Du skal bruge en teenøgle til at lukke for jordstophanen. Jordstophanen er ofte placeret i nærheden af din målerbrønd med retning mod nærmeste vej.

Jordstophane
Når du åbner for vandet igen efter en længere afbrydelse, kan det første vand, der kommer ud, være lidt misfarvet og grumset. Dette er ufarligt og forsvinder ved brug af vandet.

Lad vandet løbe i et par minutter, så der kommer frisk vand i ledningen ind til huset.

Ved tømning af vandinstallationen for vinterperioden kan vi anbefale, at du henvender dig til en VVS-installatør.