Vandprøver

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder: 

06.07.2018 - Drikkevand - Driftskontrol

06.07.2018 - Drikkevand -Gruppe A + B parametre - udtaget hos forbruger i forsyningsområdets sydvestlige del

06.07.2018 - Råvand - Boringskontrol - Boring 9

26.03.2018 - Råvand - Boringskontrol - Boring 5

26.03.2018 - Drikkevand - Driftskontrol

26.03.2018 - Drikkevand - Gruppe A parametre

09.02.2018 - Drikkevand - udtaget på køkkenhane hos en forbruger i forsyningsområdets nordvestlige del

09.02.2018 - Ledningsnet

09.02.2018 - Råvand - Boringskontrol Boring 3

31.10.2017 - Drikkevand - Begrænset kontrol

04.09.2017 - Drikkevand - Udvidet kontrol

05.07.2017 - Drikkevand - Begrænset kontrol

14.04.2017 - Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer

16.01.2017 - Råvand - Boringskontrol Boring 2

16.01.2017 - Drikkevand - Normal kontrol

16.01.2017 - Råvand - Boringskontrol + org. mikroforurening

16.01.2017 - Råvand - Boringskontrol Boring 10

16.01.2017 - Drikkevand - Begrænset kontrol