Marielyst Vandværk er...

Marielyst Vandværk er etableret som andelsselskab i 1936 og forsyner i dag ca. 5.600 andelshavere fra Sildestrup i nord til Bøtøskoven i syd. Vandværket er løbende udbygget og moderniseret for hele tiden at kunne leve op til kravene for en moderne levnedsmiddelvirksomhed. Vi producerer ca. 250.000 m3 vand årligt. Vandværket overvåges konstant og vedligeholdes løbende, hvilket bl.a. betyder, at vi har en meget lav spildprocent, hvilket selvfølgelig medvirker til en sund økonomi i vandværket. Vandkvaliteten sikres løbende gennem vandprøver udtaget af akkrediteret analyseinstitut - ligesom vandværket jævnligt tilses af tilsynsmyndigheden Guldborgsund Kommune.

Driftsstatus

 

 Normal drift

 

Hurtige link

 

Søg ledningsregistrering find din stophane

Tilmeld SMS service og få varsler om brud eller lukning

Tilmeld e-mailservice og få informationer, regninger, indkaldelse mv. i mailboksen

 

 Følg os på Facebook

 

Kontakt

 

Marielyst Vandværk
Cypresvej 20
4873 Væggerløse

Telefon: 54 13 60 95
Email: mava@marielystvandvaerk.dk   

Se vores åbningstider


Akut opståede problemer udenfor åbningstid - ring 54 13 60 95 og du viderestilles til vagten.

Ved ikke akutte henvendelser henvises til vandværkets åbningstid

Antal besøgende
Besøgende: 109757