Når du sælger din ejendom skal der indsendes et ejerskifte til vandværket, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget. Nedenstående skema kan anvendes til indsendelse af ejerskifte.