Bestyrelsen

 

Bestyrelsens medlemmer er alle andelshavere i Marielyst Vandværk, og er valgt af de øvrige andelshavere på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsens fokus er, under gældende lovgivning, at sikre optimal drift af vandværket, herunder prioritering af de tilgængelige ressourcer.

 

Formand
Birger B. Mikkelsen

Bøtøvej 272
4873 Væggerløse
Næstformand
Tom Ahlqvist

Cypresvej 18
4873 Væggerløse
Kasserer
Flemming Møller Jensen

Refshalevej 29
4930 Maribo
Sekretær        
Finn Andersen

Gl. Kongevej 96, 1.th.
1850 Frederiksberg C
Bestyrelsesmedlem
Kaj Gerhard Hansen

Kraghave Gaabensevej 77
4800 Nykøbing

 

 

 

1. suppleant                                 2. suppleant
Jens Petersen                                John Stævngaard
Nørrevang 18                                Blåbærvej 22
4873 Væggerløse                          4873 Væggerløse