Bestyrelsen

 

Bestyrelsens medlemmer er alle andelshavere i Marielyst Vandværk, og er valgt af de øvrige andelshavere på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsens fokus er, under gældende lovgivning, at sikre optimal drift af vandværket, herunder prioritering af de tilgængelige ressourcer.

 

Formand
Tom Ahlqvist

Cypresvej 18
4873 Væggerløse
Næstformand
Kaj Gerhard Hansen

Kraghave Gaabensevej 77
4800 Nykøbing
Kasserer
Flemming Møller Jensen

Refshalevej 29
4930 Maribo
Sekretær        
Finn Andersen

Gl. Kongevej 96, 1.th.
1850 Frederiksberg C
Bestyrelsesmedlem
John Stævngaard

Blåbærvej 22
4873 Væggerløse

 

 

 

1. suppleant                          2. suppleant                               3. suppleant
Jens Pedersen                         Merete Pedersen                          Bent Lohse
Nørrevang 18                          Lupinvej 36                                 Vestre Fasanvej 14
4873 Væggerløse                    4873 Væggerløse                         4873 Væggerløse