Beredskabsplan

Som vandværk skal vi have en beredskabsplan. 

Du kan få mere information om vores beredskabsplan, ved ved henvendelse til vandværket.