Vandspild

 

Ledningsbrud

Det er vandværket man ringer til, hvis der går hul på et rør et eller andet sted ude i forsyningsområdet. Driftmedarbejderen på vandværket vil hurtigt sørge for at lukke for vandet. Som forbruger skal man naturligvis også holde øje med vandspild på privat grund.
 

  • Hvis det er muligt skal du straks lukke for vandtilførslen hen til ledningsbruddet.
  • Ring til vores vagttelefon på 54 13 60 95
  • Vi fejlsøger og udbedrer skaden hurtigst muligt og til gene for færrest mulige forbrugere.
  • Ved et ledningsbrud informerer vi med driftsmeddelelser her på hjemmesiden.
  • Vand koster penge – meget vand koster mange penge, så jo hurtigere vi får udbedret fejlen jo mindre bliver regningen. Både for dig som forbruger og for hele vandværket.


Vandspild hos forbruger

Hvis uheldet er ude, kan du søge om eftergivelse af vandafgift og vandværkets del af vandprisen. Men kun når der er tale om vandspild fra en skjult installation, en ejendom der bruges til beboelse og vandspildet må ikke være sket med vilje.

Forudsætninger for rabat på vandspild

Ved uagtsomt vandforbrug i installation eller jordledning efter vandmåler, kan vandværket efter skriftlig ansøgning fastsætte forbruget, så andelshaverens merudgifter ved vandspild reduceres, men så vandværket ikke får udgifter af vandspildet.

Forudsætninger for at opnå reduktion ved uagtsomt vandspild er

  • Der er opstået en lækage i vandinstallationen.
  • Vandinstallationen er sikret mod frost (Vinterperiode).
  • Vandinstallationen ikke er misligholdt.
  • Aut. VVS-installatør bekræfter årsagen til vandspildet.


Rabatten er ved forbrug på

Sommerhuse:
0 – 100 m3  Ingen rabat

Helårshuse:
0 – 170 m3  Ingen rabat

Ved større vandforbrug Normalforbrug + 50%  Ingen rabat

Forbrug over ovennævnte og op til 500 m3  Pris reduceres med 50%

over 500 m3  Pris reduceres med 75%

Der ydes ikke rabat på grøn afgift til staten, medmindre vandspildet overstiger 300 m3 over det normale årlige forbrug.

Forudsætningerne for at få rabat på den grønne afgift er de samme som for reduktion i vandspild, og ansøgning skal sendes til Vandværket, jf. SKATs punktafgiftsvejledning, afsnit G.5.4.  Rabatten er 100% af de afgifter, hvor vandspildet overstiger 300 m3 over det normale årlige forbrug.

Du finder ansøgningsskema til eftergivelse af vandafgift her.