Indmeldelse i Marielyst Vandværk


Når du ønsker at etablere vand på din ejendom, skal du indmeldes i vandværket, og der skal betales tilslutningsbidrag før du må gå i gang. Du er altid velkommen til at kontakte vandværket for yderligere information.


Proceduren for at få etableret vand til ny installation: 


1. Grundejeren skal være indmeldt på vandværket, med en underskrevet indmeldelsesblanket. Indmeldelsesblanketten kan hentes her på hjemmesiden. 


2. Der skal være indbetalt tilslutningsbidrag. (Ifølge takstblad


3. VVS-installatør afleverer installationsansøgning på vandværket. VVS firmaet kan herefter montere målerbrønden (Marielyst model). Hvor jordstophanen mangler, udleveres en ny af vandværket. 


4. VVS firmaet udfylder opmålingsseddel på jordstophanen, som afleveres til vandværket. 


5. Herefter vil vandværket montere vandmåler i målerbrønden. (Klar til aftapning) 


6. Når vandinstallationen er udført, returnerer VVS-installatøren færdigmeldelsesblanketten, side 2 til vandværket i underskrevet stand. 


7. Vandinstallationen skal overholde DS 439/ 1717. Se orientering på bagsiden. Marielyst Vandværk skal have installationsansøgningen på den nye vandinstallation inden installationen påbegyndes.


Indmeldelse i vandværket

Takstblad

Installationsansøgning