Kontrol af målere i drift 

Marielyst Vandværk skal sikre at alle målere er nøjagtige, så du hverken betaler for meget eller for lidt.  Derfor har vi lavet en manual der beskriver vores kontrolsystem i detaljer. 

Du kan læse de gældende regler om kontrol af målere i drift på følgende links:

Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme

og

Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme


Egenkontrol

Marielyst Vandværk udtager vandmålere til stikprøve kontrol efterhånden som målerne når den maksimale alder på 9 år. Vandmålerne inddeles i partier med ca. 250-300 vandmålere i hvert parti og der udtages ca. 10-15% af vandmålerne i en tilfældig stikprøve. Alle vandmålere i stikprøven nedtages og erstattes af nye vandmålere. Vandmålerne i stikprøven, sendes til afprøvning på et akkrediteret målerlaboratorium. Resultaterne fra stikprøvekontrollen bruges således til at afgøre, hvornår de enkelte partier skal skiftes. Alt efter resultatet, inddeles målerne i følgende kategorier: 

Mindre end 1,5% af de stikprøvekontrollerede måler overskrider verifikationsgrænse (+-2%): Ny opsætningsperiode 9 år

Mindre end 4% af de stikprøvekontrollerede måler overskrider verifikationsgrænse (+-2%): Ny opsætningsperiode 6 år

Mindre end 4% af de stikprøvekontrollerede måler overskrider brugstolerance (+-4%):Ny opsætningsperiode 3 år

Mere end 4% af de stikprøvekontrollerede måler overskrider brugstolerance (+-4%):Partiet udskiftes hurtigst muligt


Tidligere kontrol

Marielyst Vandværk anvender Kamstrup MULTICAL 21 vandmålere, og en stikprøve foretaget, da det første parti nåede 6 år, viste, at mindre end 1,5% af de stikprøvekontrollerede målere overskred verifikationsgrænsen på +-2%, hvorfor vi har valgt at lade målerne sidde til de når 9 år før de stikprøves første gang.


Tvist 

Hvis der opstår uenighed mellem forbruger og vandværk om hvorvidt vandmåleren viser rigtigt, så beskriver vandværkets regulativ, hvorledes uenigheden skal afgøres. Du finder regulativet her

Der står bl.a. at både vandværket og forbrugeren kan, ved skriftlig henvendelse til vandværket, kræve at få vandmålerne afprøvet. Vandmålere regnes for at vise rigtigt, når den visning ved ½ og ¼ belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde. 

Når måleren viser rigtigt er det den der har ønsket afprøvningen der betaler for udskiftning af måleren og selve afprøvningen. Er fejlen derimod større end 5% betaler vandværket omkostningerne. 

Derefter foretager vandværket, i forhandling med ejeren, en skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af forbruget i den periode, hvor vandværket skønner at måleren har vist forkert.