Vi bruger fjernaflæsning  

Fjernaflæsning betyder at du ikke får et aflæsningskort, men blot en information om hvornår vi aflæser din måler. Aflæsning af din måler sker elektronisk i uge 39/40. 


Vi skal dog stadig have adgang til måleren f.eks. ved kontrolmålinger. Husk at målerbrønd og stophane ifølge regulativet fortsat skal være både synlig, hvilket betyder at målerbrønd og stophane ikke må skjules under f.eks. græsplænen, og let tilgængelig. 


Vi gør opmærksom på at du som forbruger stadig har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her


Hvis du ønsker oplysning om sidste års forbrug, er du velkommen til at benytte Se dit forbrug eller kontakte vandværket. 


Du finder en vejledning til din vandmåler her.