Periodelukning/vinterlukning

Når du forlader sommerhuset i en længere periode, anbefaler vi, at du lukker for vandet. Vandskader og vandspild er både ærgerligt og dyrt, og ofte dækker din forsikring kun selve skaden, og ikke vandforbruget.

I din målerbrønd finder du ventiler/håndtag på begge sider af vandmåleren, men da der er tale om serviceventiler, og der ikke er garanti for, at de lukker 100% tæt, anbefaler vi ikke, at du periodelukker på disse ventiler. Anvend i stedet jordstophanen, som du finder mellem skel og målerbrønden. Du skal bruge en tee-nøgle til at lukke med. Find din stophane her

Hvis systemet skal tømmes for vand, anbefaler vi, at du kontakter din VVS-installatør for vejledning.

Når vandet åbnes igen efter en længere afbrydelse, kan det være uklart eller grumset. Det er ufarligt, og det forsvinder, hvis du lader vandet løbe, så rørene tømmes og frisk vand kommer frem til din vandhane.

Ved tømning af vandinstallationen for vinterperioden, anbefaler vi, at du kontakter en VVS-installatør.