Udblæsningsventiler


Hvis der er monteret udblæsningsventil på din jordstophane, finder du den som en fleksibel slange ved siden af spindlen i røret på jordstophanen. Er denne blevet defekt, skal du kontakte din VVS-installatør, så han kan demontere den og afproppe studsen, hvor slangen sidder.

Der kan også være monteret et udblæsningsventil på rørene i din målerbrønd - ligner en cykelventil. Er der ikke monteret en udblæsningsventil skal der monteres en (1/4"). Evt kan ventilen fra den afmonterede slange anvendes. Kontakt din VVS-installatør.