Vandanalyser

Marielyst Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til vandværkets forbrugere. Analyserne udtages af akkrediteret laboratorium. Det er Eurofins, der forestår analyserne for Marielyst Vandværk. Der udtages lovpligtige vandprøver både på vandværket, på ledningsnettet, på boringer og hos forbrugerne efter den af Guldborgsund Kommune udsendte prøvetagningsplan. Derudover udtager vandværket selv løbende prøver til egenkontrol.

Prøveresultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek. nr. 1023 af af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

 

Udvalgte parametre

 

Analyse

Kravværdi max

Mikrobiologi

 

 

Coliforme bakterier 37 grader

<1 MPN/100 ml

ikke målelig

Uorganiske forbindelser

 

 

Ammonium

<0,005 mg/l

0,05 mg/l

Nitrat

3,1 mg/l

50 mg/l

Nitrit

0,0013 mg/l

0,01 mg/l

Metaller

 

 

Jern

<0,01 mg/l

0,2 mg/l

Mangan

<0,002 mg/l

0,05 mg/l

Kulbrinter

 

 

Methan

<0,005 mg/l

0,01 mg/l

Chlorid

ca 120 mg/l

250 mg/l

PH

7,8 pH

8,5 pH

Hårdhed 20-22 dH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt er der en god drikkevandskvalitet på Marielyst, og vandværket oplever ikke problemer med pesticider, PFAS/PFOS eller lignende problematiske stoffer.

Her kan du se resultaterne fra de akkrediterede prøvetagninger

 

Hvor kommer vandet fra?

Marielyst Vandværk har i alt 12 boringer fordelt over det centrale Marielyst, langs ringvejene og inde i landet mod Væggerløse. Det store antal boringer sikrer, at vi kan indvinde råvandet harmonisk og skånsomt over døgnets 24 timer, men samtidig kan levere store mængder vand. Ved du, at vi blot udpumper ca. 400 m3 vand i døgnet om vinteren, men at vi kan nå helt op på 1.600 m3 per døgn på en god varm sommerdag?

 

Hvordan producerer vi dit vand?

Marielyst Vandværk anvender simpel vandbehandling, hvilket betyder, at råvandet udelukkende iltes og filtreres før det sendes ud til din vandhane. Vi anvender således ingen kemikalier eller andre tilsætningsstoffer i produktionen af dit drikkevand. Vi producerer ca. 250.000 m3 vand om året.

 

Får du vand fra Marielyst Vandværk?

Marielyst Vandværk leverer vand til ca. 5.600 forbrugere fra Sildestrup i nord til Bøtøskoven i syd. Området består primært af sommerhuse, men der helårsleveres til ca. 1.000 husstande og erhvervsdrivende fordelt ud over hele området.