Regulativ


Marielyst Vandværk følger Normalregulativet for Almene Vandværker/Vandforsyninger i Guldborgsund Kommune.


Normalregulativet er leveringsbetingelserne for vandforsyning, og beskriver vandværkets forpligtelser overfor forbrugeren, 

og forbrugerens pligter og rettigheder overfor vandværket. 


Normalregulativet er senest revideret i 2015, og er godkendt af Guldborgsund Kommune, som er vandværkets tilsynsmyndighed.

 

Her kan du se Normalregulativet