Regulativ

 

Marielyst Vandværk følger Fællesregulativet for Almene Vandværker/Vandforsyninger i Guldborgsund Kommune.

 

Fællesregulativet er leveringsbetingelserne for vandforsyning, og beskriver vandværkets forpligtelser overfor forbrugeren, og forbrugerens pligter og rettigheder overfor vandværket. 

 

Fællesregulativet er senest revideret i 2020, og er godkendt af Guldborgsund Kommune, som er vandværkets tilsynsmyndighed.

 

Her kan du se Fællesregulativet